På Rydebäcks Center (dvs området med Blomsterlandet, Byggmax, Skånska Byggvaror och Billströms Fisk) pågår sedan i våras arbetet med en ny detaljplan för att möjliggöra den fortsätta utvecklingen av området.

Nu har fastighetsägaren till Rydebäck Center och PerformanceGym inlett ett samarbete med målsättningen att uppföra ett friskvårdscenter på området med ett helt nytt gym, sjukgymnastik och flera padelbanor.

PerformanceGym driver sedan tidigare gymverksamhet på grannfastigheten och kommer att flytta verksamheten när den nya byggnaden blir klar. City Rehab, som sedan flera år finns i centrala Helsingborg, och som nyligen öppnat sjukgymnastik på Rydebäcks Center, kommer också att flytta in i det nya huset när det är färdigställt.

Arbetet med detaljplanen bedöms vara klart till sommaren 2022 och en förutsättning för projektet är att den nya detaljplanen medger detta. Därefter kan processen med bygglov och byggnation påbörjas. Om allt fortlöper som planerat bedöms det nya Friskvårdscentret kunna vara klart till sommaren 2023.

Vi startade PerformanceGym i Rydebäck 2009 och flyttade till nuvarande lokaler 2018. Nu vill vi utveckla verksamheten ytterligare med ett helt nytt gym med både fler pass och större gymdel.

Padelverksamheten är ny för oss och vi tror på kombinationen av gym och padel och att det kommer att passa utmärkt på området bla. tack vare ett växande närområde och utmärkta befintliga kommunikationer med närliggande tågstation och motorvägen, säger Ammo Batak som äger PerfomanceGym

Vi ser mycket fram emot att fortsätta att utveckla området säger Fredrik Cronqvist, fastighetsägare Rydebäcks Center. När vi förvärvade området 2019 fanns det en hyresgäst på området – Blomsterlandet. Idag finns det sju hyresgäster på området som alla bidrar till området och kompletterar varandra. Med den nya detaljplanen vill vi fortsätta detta arbete med bland annat byggandet av ett Friskvårdscenter – en byggnad där olika aktörer inom träning, hälsa och välmående samverkar.