Arbetet med Rydebäcks nya friskvårdscenter går framåt men tar tyvärr längre tid än förväntat. Detta beror på att den nya kommunala detaljplanen, som är en förutsättning för fortsatt utveckling av området, tar längre tid än planerat.

Detaljplanen har varit ute på samråd och för närvarande hanteras bla frågor om vägar och dagvatten. Reaktionerna på detaljplanen är väldigt positiva från flera olika håll men eftersom området är en del av ett framtida större utvecklingsområde behöver anpassningar inför framtiden beaktas och det är huvudsakligen därför det tar längre tid än förväntat.